Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4683 van Jurgen Ceder d.d. 21 maart 2006 (N.) :
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — 101-centrale. — Personeel. — Tweetaligheid.

Aansluitend op mijn mondelinge vraag nr. 3-1010 van 16 februari 2006 (Handelingen, Senaat, 2005-2006, nr. 3-151, blz. 24) kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel mensen bemannen de 101-centrale die Brussel momenteel bedient en hoeveel daarvan zijn tweetalig, dat wil zeggen hebben een tweetaligheidsbrevet zoals voorgeschreven door de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken ? Graag ontving ik een opsplitsing voor de personeelsleden van de federale politie en die van de lokale politie.

2. Op welke wijze wordt er gegarandeerd dat alle personeelsleden van het Communicatie- en informatiecentrum (CIC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wl tweetalig zullen zijn ?