3-1814-1

3-1814-1

Belgische Senaat

13 juli 2006


De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING VAN DE SENAAT
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER Miguel CHEVALIER (K), MEVROUW Sabine DE BETHUNE (S) EN DE HEER Pierre GALAND (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.