Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-64

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-4521 van Jurgen Ceder d.d. 3 maart 2006 (N.) :
Tamiflu. — Verpakkingsuitrusting. — Aankoop door het Belgisch leger.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4522 aan de minister van Soaciale Zaken en Volksgezondheid, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Het gaat niet om de aankoop van een verpakkingsapparaat, maar over de aanschaf van het nodige om het Osseltamivir-poeder aangekocht door FOD Volksgezondheid om te zetten in een farmaceutisch product klaar voor gebruik. Het nodige materiaal is besteld.

2. Dit materiaal zal niet gebruikt kunnen worden voor andere momenteel beschikbare antivirale middelen. Het enige andere beschikbare middel (Zanamivir) wordt toegediend via inhalatie, Osseltamivir wordt ingenomen.

3. Er werd inderdaad een resistentie tegen Osseltamivir vastgesteld bij twee van de acht Vietnamese patiŽnten die behandeld werden voor een infectie met het virus influenza AH5N1. Spijtig genoeg blijft dit product ondanks alle twijfels omtrent de werkzaamheid ervan momenteel als geneesmiddel de enige optie