3-175

3-175

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 JULI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over ęde tweede versie van de fiscale regularisatieĽ (nr. 3-1748)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Sinds 1 januari loopt een tweede versie van de fiscale regularisatie, de zogenaamde fiscale amnestie bis. Tot 1 juli kan de burger zijn ontdoken belastingen regulariseren zonder hiervoor een fiscale boete of strafrechtelijke vervolging op te lopen. Hij betaalt alleen de roerende voorheffing. Na 1 juli wordt evenwel een bijkomende boete van 5% opgelegd. Na 1 januari 2007 wordt dat 10%.

Hoeveel aanvragen tot fiscale regularisatie heeft de belastingadministratie sinds 1 januari 2006 ontvangen en voor welk bedrag? Wat waren de verwachtingen en welk bedrag werd door de regering vooropgesteld? Plant de minister alsnog een informatiecampagne via de banken voor de periode tot 2007?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van vice-eerste minister Reynders.

Op 30 juni 2006 had de dienst Fiscale regularisatie 950 aangiften in zijn statistieken opgenomen. Het in die aangiften aangegeven bedrag is 178.487.841,06 euro. Op 30 juni heeft de betrokken dienst een massa aangiften ontvangen waarvan er op dit ogenblik nog ongeveer een 100-tal niet in de statistieken zijn opgenomen.

Op dezelfde datum was reeds 1.049.681,20 euro gestort op de rekening van de dienst Fiscale regularisaties. In de begroting 2006 was er een opbrengst voorzien van 400 miljoen euro. Met de banken wordt nagegaan welke informatiecampagnes nog kunnen worden opgezet.