3-175

3-175

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 JULI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Dankwoord

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - De parlementaire assemblee van de OVSE vergadert momenteel in het Europees Parlement over veiligheids- en humanitaire problemen. Als lid van die assemblee wens ik de voorzitters van Kamer en Senaat en ook hun medewerkers te feliciteren met de organisatie van de OVSE-conferentie. De delegaties uit de 56 landen waren onder de indruk van de erg vlotte organisatie van deze bijeenkomst van de OVSE waarin BelgiŽ op het ogenblik het voortouw neemt.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken aan wie ik vandaag een vraag wil stellen over de Palestijnse kwestie, maakt als OVSE-voorzitter een heel sterke indruk. Vertegenwoordigers van de Nederlandstalige en Franstalige vredesbeweging en enkele Belgische parlementsleden (De parlementaire assemblee) werden vanmiddag op het kabinet van de minister ontvangen en kregen daar enige toelichting bij de situatie in het Midden-Oosten die echt alarmerend is. Ik maak van deze gelegenheid dan ook graag gebruik om bij de minister aan te dringen op een nog duidelijker standpunt in de Midden-Oosten problematiek.