3-1597/3

3-1597/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

22 JUNI 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER DELPÉRÉE


Zie stuk Senaat, nr. 3-1594/4.