3-170

3-170

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 JUNI 2006 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Bespreking van het amendement

De voorzitter. - Op dit voorstel van resolutie heeft de heer Destexhe c.s. amendement 2 ingediend (zie stuk 3-1701/5) dat luidt:

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Wij dienen dit amendement, dat in de commissie niet werd goedgekeurd, opnieuw in omdat wij vinden dat het voorstel van resolutie hierdoor aan kracht wint. Nu is het voorstel veeleer een vrijblijvende aanbeveling. In de commissie werd vooral gewezen op de noodzaak aan diplomatie. Wij vinden dat ook een sterkere gerechtelijke druk moet worden uitgeoefend.

De heer Jurgen Ceder (VL. BELANG). - Hissène Habré moet worden gestraft, maar wij zijn geen voorstander van de wet op de universele bevoegdheid, zelfs niet van de ingeperkte versie van deze wet.

We vragen ons echter vooral af waar we in godsnaam mee bezig zijn. Het gaat om een juridische procedure. België heeft officieel de uitlevering van Habré gevraagd. Wat kan de Senaat daar nog aan toevoegen? Senegal is een democratie, zelfs een meerpartijendemocratie, met een rechtsstaat naar Frans model. Waarom gaan wij hen de les lezen?

Een gelijkaardig bezwaar hebben we tegen de resolutie over de politieke toestand in Haïti. Welk nut heeft die? Wie zal deze resolutie ooit lezen en wie zal er zich iets van aantrekken? We merken het gebrek aan belangstelling trouwens al aan de zeer geringe aanwezigheid in dit halfrond. Zelfs de initiatiefnemers zijn er niet. Wat staat trouwens in deze resolutie? In de overwegingen staat dat het niet goed gaat in Haïti en in het dispositief staat dat het beter zou moeten gaan in Haïti.

Ik vind dat natuurlijk ook, en ik heb heel wat opinies over de toestand in de wereld, maar de Senaat is een wetgevende kamer en geen debatclub. We kunnen rapporten maken over alle landen ter wereld en onze mening zeggen, maar dat is onze taak niet. Resoluties hebben alleen zin als ze zeer specifiek en concreet zijn en een duidelijke impact kunnen hebben. Anders wordt de Senaat gebanaliseerd. Deze instelling wordt sowieso al niet al te ernstig meer genomen, noch door de regering, noch door de buitenwereld.

-De bespreking is gesloten.

-De stemming over het amendement wordt aangehouden.

-De stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel heeft later plaats.