3-170

3-170

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 JUNI 2006 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Stuk 3-1723) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Stuk 3-1724)

Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (van de heer Jan Steverlynck, Stuk 3-837)

Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (van de heer Jan Steverlynck, Stuk 3-838)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Stuk 3-1723) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Stuk 3-1724)

Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (van mevrouw Christine Defraigne, de heer Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Jacinta De Roeck, de heer Philippe Mahoux en mevrouw Isabelle Durant; Stuk 3-1440)

Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-418)

Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Patrik Vankrunkelsven, Stuk 3-1067)

Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-416)

Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (van mevrouw Mia De Schamphelaere c.s., Stuk 3-559)

Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (van mevrouw Jacinta De Roeck, Stuk 3-1011)

Algemene bespreking
Voorstel tot terugzending
Voortzetting van de algemene bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA): «De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie» (van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux, Stuk 3-1653)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van Hissène Habré aan België (van de heer Pierre Galand c.s., Stuk 3-1701)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Haïti (van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton, Stuk 3-1632)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Haïti (van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton, Stuk 3-1632)

Bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen (van de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-720)

Voorstel tot verdaging

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering