Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4200 van mevrouw Thijs d.d. 25 januari 2006 (N.) :
Orgaan- en weefseldonatie. — Voorlichtingscampagne.

We weten allemaal dat er een groot tekort is van orgaan- en weefseldonoren in BelgiŽ. In december 2005 stonden er nog 1 107 mensen op de centrale wachtlijst. Maar ongeveer 30 000 mensen waren afgelopen jaar geregistreerd als donor.

Wettelijk gezien is iedereen een potentiŽle donor, tenzij men zich uitdrukkelijk heeft verzet. Maar in de praktijk vragen de artsen meestal de expliciete toestemming van de nabestaanden en weigeren die in 15 ŗ 20 % van de vragen. Als nu iemand zich nadrukkelijk heeft geregistreerd dan moet de arts dit niet meer vragen en bestaat er geen twijfel.

Mensen kunnen zich op het gemeentehuis laten registreren.

Om het probleem van het tekort aan orgaan- en weefseldonoren aan te kaarten en mensen aan te zetten om zich te laten registreren, startte eind juni 2005 een nationale campagne met een website en de verspreiding van ongeveer anderhalf miljoen folders en 6 000 stickers via gemeentehuizen, artsenpraktijken, ziekenhuizen en ziekenfondsen. Ook namen vier bekende Belgen het peter- en meterschap van de campagne op zich.

Gezien het belang van orgaandonoren en de omvang van de campagne, kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel mensen hebben zich sinds de campagne gelanceerd werd, laten registreren ?

2. Hoeveel mensen lieten expliciet hun verzet optekenen ?

3. Welke initiatieven werden genomen om ook studenten voor te lichten over het belang van orgaandonatie ? Welke initiatieven zullen in de toekomst nog worden genomen voor scholen ? Er was immers bij de aanvang van de campagne gesteld dat er aandacht zou geschonken worden aan voorlichting op scholen.

Aanvullend antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Sinds het begin van de promotiecampagne voor orgaandonatie (28 juni 2005) hebben 14 184 personen een verklaring inzake orgaandonatie laten registreren : 2 063 weigeringen en 12 121 positieve verklaringen, dat wil zeggen een stijging van het aantal weigeringen met 1,08 %, en een stijging van het aantal positieve verklaringen met 35,81 %. Die cijfers zijn vergelijkbaar met de tendens die vůůr de campagne bestond : -0,36 % weigeringen en 10,41 % positieve verklaringen.

Wat het informeren van de jongeren in de scholen betreft, staat mijn kabinet in contact met de kabinetten van de betrokken Gemeenschapsministers, teneinde vanaf het schooljaar 2006-2007 een gestructureerde en verplichte informatievergadering over orgaandonatie in te voeren. Die informatie moet op alle leerlingen van de twee laatste jaren van het secundair onderwijs zijn gericht, en dit over alle netwerken heen.