Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4143 van de heer Destexhe d.d. 16 januari 2006 (Fr.) :
European Raelian Movement. — Wettigheid van de activiteiten van de vereniging.

In een mailing van de European Raelian Movement is een luxueuze reclamebrochure over haar activiteiten te vinden.

Die reclame vermeldt met name een adres in Londen en een telefoonnummer in Parijs.

Kunt u me meedelen of de activiteiten van deze vereniging legaal zijn ?

Antwoord : Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) en de Veiligheid van de Staat volgen onder andere sektarische bewegingen in BelgiŽ op.

De RaŽliaanse beweging beweert aanwezig te zijn in meer dan tachtig landen in vijf continenten en maakt aanspraak op 50 000 sympathisanten in de wereld. De European Raelian Movement is ťťn van vele rechtspersonen die tot doel hebben om de doctrine te verspreiden van Claude Vorilhon, alias RaŽl.

Sommige elementen van de doctrine van RaŽl zijn behoorlijk controversieel; eugenetica, reproductief menselijk klonen, het invoeren van een kiesstelsel dat het actief en passief stemrecht reserveert voor personen met een intelligentie die hoger is dan normaal, ...

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de activiteiten van de vereniging en het gedrag van sommige leden van de beweging op persoonlijk vlak.

Hoewel sommige leden van de hiŽrarchische structuur van de RaŽliaanse beweging zowel in Frankrijk als in Canada veroordeeld zijn voor zedenfeiten met minderjarigen, is de rechtspersoon European Raelian Movement zelf nooit strafrechtelijk vervolgd noch veroordeeld.

In BelgiŽ werd de RaŽliaanse beweging vertegenwoordigd door de VZW ę RaŽliaanse Beweging van BelgiŽ Ľ. Die vereniging is momenteel ontbonden. In BelgiŽ zou die beweging maar enkele sympathisanten tellen en de zichtbare activiteiten van die beweging zijn enkel gericht op propaganda (persconferenties, seminaries met als onderwerp spitstechnologie, verdelen van pamfletten). Volgens het IACSSO en de Veiligheid van de Staat werden geen illegale activiteiten van de vereniging op het nationaal grondgebied vastgesteld, momenteel niet en ook niet in het verleden.