3-165

3-165

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 MEI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van wetsvoorstellen

De heer Flor Koninckx deelt mee dat hij volgende voorstellen wenst in te trekken:

-Voor kennisgeving aangenomen.