3-165

3-165

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 MEI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde moderne wondzorgtechniekenĽ (nr. 3-1653)

De voorzitter. - De heer Hervť Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, antwoordt.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Per jaar worden in BelgiŽ 1.200 amputaties uitgevoerd. Volgens dokters zou een groot deel daarvan kunnen worden voorkomen door het gebruik van moderne wondzorgtechnieken en -verbanden. Die zijn voor veel patiŽnten evenwel onbetaalbaar.

Dokter Van Acker, een arts van het Diabetescentrum van Bornem, wordt elke dag geconfronteerd met schrijnende toestanden. Slechte verzorging van moeilijke chronische wonden zorgen er volgens haar voor dat het genezingsproces veel langer duurt en de patiŽnt nodeloos veel pijn lijdt, met bovendien het risico op infectie van de wonden. De Amerikaanse acteur Christopher Reeve, bekend van de Supermanfilms, is overigens gestorven aan een infectie van zijn doorligwonden.

Volgens dokter Van Acker gaat het om een onderschat probleem in de gezondheidszorg. Zowat 150.000 patiŽnten in BelgiŽ lijden aan chronische wonden die moeilijk helen en minstens 6 tot 10 weken verzorging vergen.

De bekendste risicogroep zijn de diabetespatiŽnten, waarvan 15% vroeg of laat getroffen wordt door voetinfecties. De 1.200 amputaties kosten de ziekteverzekering ongeveer 28,5 miljoen euro per jaar. Daarnaast zijn er de beenzweren, meestal als gevolg van stoornissen in de bloedsomloop, waarmee ongeveer 3,6% van de 65-plussers te maken heeft, en de doorligwonden, waaraan 10% van de patiŽnten in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen lijdt.

Als lid van de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen van het RIZIV heeft Kristien Van Acker het probleem al sinds 2002 aangekaart. Onderzoek wijst uit dat moderne wondzorg gemiddeld 100 euro per maand kost, waarvoor de patiŽnt niets terugbetaald krijgt. BelgiŽ hinkt op dat gebied achterop in Europa.

Onlangs heeft de commissie een voorstel ingediend voor de terugbetaling van een forfait van 20 euro per maand. Dat is een stap in de goede richting, maar voor veel patiŽnten nog absoluut ontoereikend.

Een oplossing zou er kunnen in bestaan de wondzorgproducten in de maximumfactuur op te nemen, omdat het merendeel van de patiŽnten die verzorging niet kan betalen.

Kan deze behandeling in de maximumfactuur worden opgenomen? Hoe is de situatie in BelgiŽ in vergelijking met de ons omringende landen?

De heer Hervť Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn. - Ik lees het antwoord van minister Demotte.

De vraag over de problemen inzake chronische wondzorg en de bijbehorende financiŽle gevolgen is terecht. Er is een koninklijk besluit in voorbereiding dat nog aan de verschillende organen van het RIZIV moet worden voorgelegd. Dat besluit geeft de patiŽnten de mogelijkheid een beroep te doen op een forfait van 20 euro per maand. Er wordt ook een lijst opgesteld van de actieve verbandmiddelen die kunnen worden gebruikt, zodat de kwaliteit gewaarborgd is. Dat koninklijk besluit zal waarschijnlijk in het najaar van 2006 in werking treden.

Over de opname van de eventuele meerkost voor dergelijke verbanden in de maximumfactuur kan ik nog geen uitsluitsel geven. We moeten eerst nagaan of er voldoende budgettaire ruimte is. De eventuele meerkost wordt door het RIZIV geraamd op 1 miljoen euro. Bij het opstellen van de begroting voor 2007 zal ik de mogelijkheid onderzoeken om die meerkost in de MAF op te nemen.

Ik kan geen inlichtingen verschaffen over de vergoeding van actieve verbandmiddelen in andere Europese landen. Ik zal het RIZIV de opdracht geven contact op te nemen met officiŽle instellingen in andere Europese landen om dat uit zoeken.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Ik ben heel blij dat de minister positieve beslissingen neemt in verband met de terugbetaling van de moderne wondzorgtechnieken.

Ik zal zeker blijven aandringen op opname van deze technieken in de maximumfactuur.

Ik heb gelezen dat BelgiŽ in vergelijking met andere landen op dit gebied geen goede resultaten haalt. Misschien moeten we toch maar eens een vergelijkende studie maken en grondig analyseren.