3-1675/1

3-1675/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

16 MEI 2006


Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie


Evocatieprocedure


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT