3-1266/2

3-1266/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

25 APRIL 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TALHAOUI


Zie stuk Senaat, nr. 3-1666/2.