Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3764 van mevrouw De Roeck d.d. 23 november 2005 (N.) :
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt. — Toepassingsgebied.

Op 20 juli 2002 werd de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt aangenomen. Op 6 oktober van dat jaar werd de wet van kracht.

De wet regelt de rechten en plichten van patiŽnten in hun relatie tot de zorgverstrekkers, dit zijn de artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesisten, verplegend personeel en paramedici (zoals ergotherapeuten, orthopedisten, logopedisten enz).

Er is bij aanvang van de wet gesteld dat het toepassingsgebied later zou uitgebreid worden tot :

1. de psychosociale beroepen, met name de psychotherapeuten, seksuologen, klinisch psychologen en orthopedagogen;

2. de geregistreerde beoefenaars van een niet-conventionele praktijk.

Momenteel hebben de patiŽnten van deze gezondheidsberoepen geen mogelijkheid om een beroep te doen op de patiŽntenrechtenwet.

Kan de geachte minister meedelen wat de stand van zaken is in dit dossier ? Heeft hij reŽle vooruitzichten voor een uitbreiding van de wet ? Of wacht hij tot er voor de psychosociale beroepen een wettelijke regeling wordt gestemd ? Op welke termijn kunnen we hierbij rekenen ?