Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3782 van mevrouw Thijs d.d. 23 november 2005 (N.) :
Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel. — Werking.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3781 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.