3-1496/3

3-1496/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

15 MAART 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE


Zie stuk 3-1495/3.