Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-3282 van de heer Destexhe d.d. 31 augustus 2005 (N.) :
Nationale Plantentuin van BelgiŽ in Meise. — Kostprijs van de renovatie. — Overdracht aan Vlaanderen.

De nationale Plantentuin in Meise werd aanvankelijk beheerd door het ministerie van Landbouw, dat ingevolge de regionalisering in twee delen werd opgesplitst.

Momenteel wordt de site op kosten van de federale overheid gerenoveerd. Wat is de kostprijs van deze renovatie ?

Naar het schijnt wenst de regering het gebouw aan Vlaanderen over te dragen.

Kan de minister die informatie bevestigen en bijkomende inlichtingen verstrekken ?

Antwoord : Naar aanleiding van zijn vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken.

In het Hermes-akkoord van 5 april 2000, waaraan de bijzondere wet van 13 juli 2001 over de verdere Staatshervorming uitvoering geeft, werd bepaald dat het domein van de Nationale Plantentuin wordt overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. De plantencollectie blijft federaal. Er diende omtrent deze geplande overdracht eerst een samenwerkingsakkoord gesloten te worden tussen de gemeenschappen. Er zou een akkoord bereikt zijn tussen de gemeenschappen. Beide gemeenschappen moeten nu dit akkoord in een decreet vastleggen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Door deze aanslepende kwestie gaat de verloedering van de Nationale Plantentuin verder.

De werken ten bedrage van 1 515 000 euro die momenteel door de Regie der Gebouwen worden uitgevoerd worden enkel geprefinancierd door de federale overheid. De Regie werd hiertoe gemachtigd door een beslissing van het Overlegcomitť van 5 mei 2004. Zodra de overdracht aan de Vlaamse Gemeenschap rond is, worden de gedane investeringen door de Vlaamse Gemeenschap aan de Regie der Gebouwen terugbetaald.

De Inspectie van FinanciŽn, geaccrediteerd bij de Regie der Gebouwen staat de Regie slechts toe om enkel de allernoodzakelijkste instandhoudingswerken uit te voeren in de Nationale Plantentuin, in afwachting van zijn definitieve overdracht.