3-143

3-143

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 23 DECEMBER 2005 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-1492) (Evocatieprocedure)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1º, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling (Stuk 3-1494)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1493) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmawet
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1º, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen

Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie (van de heer François Roelants du Vivier, Stuk 3-1057)

Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen (van de heer Staf Nimmegeers c.s., Stuk 3-1065)

Bespreking

Verwelkoming van een groep jongeren

Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie (van de heer François Roelants du Vivier, Stuk 3-1057)

Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen (van de heer Staf Nimmegeers c.s., Stuk 3-1065)

Voortzetting van de bespreking

Voorstel van resolutie over de toestand in Ethiopië (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-1470)

Voorstel van resolutie over de situatie in Ethiopië (van de heer Christian Brotcorne c.s., Stuk 3-1471)

Bespreking

Berichten van verhindering

Bijlage

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-1492) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1493) (Evocatieprocedure)