3-140

3-140

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de studie betreffende de sekten in België in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid» (nr. 3-910)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het stookoliebeleid van de regering» (nr. 3-918)

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Durban op 8 juli 2002;
2º Overeenkomst tot regeling van de technische bijstand tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Pretoria op 18 oktober 2002 (Stuk 3-1361)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Democratische Republiek Ethiopië over bilaterale ontwikkelingssamenwerking, ondertekend te Addis Abeba op 9 april 2001 (Stuk 3-1365)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 23 april 2003 (Stuk 3-1368)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, gedaan te 's Gravenhage op 15 augustus 1996 (Stuk 3-1376)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (Stuk 3-1377)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (Stuk 3-1400)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de rechten van vliegtuigpassagiers» (nr. 3-915)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de geheime NAVO-akkoorden die ten tijde van de Koude Oorlog zijn opgesteld» (nr. 3-911)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Werk over «de bilaterale akkoorden inzake de officiële feestdagen» (nr. 3-912)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de recente verklaringen van de Iraanse president» (nr. 3-907)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het doodzwijgen van een rapport omtrent de Israëlische politiek in Oost-Jeruzalem» (nr. 3-913)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de organisatie en de uitoefening van de geneeskunde» (nr. 3-906)
Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de namaak van XTC-pillen» (nr. 3-909)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de voogdijvorm kafala» (nr. 3-914)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het akkoord over het jeugdsanctierecht» (nr. 3-917)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «haar uitspraken omtrent de Nederlandse regering» (nr. 3-916)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de consumentonvriendelijke vrijmaking van de elektriciteitsmarkt» (nr. 3-919)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitwijzing van een Mongoolse journaliste en haar zoon» (nr. 3-908)

Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Stuk 3-1128)

Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering (van mevrouw Nathalie de T' Serclaes en mevrouw Clotilde Nyssens, Stuk 3-927)

Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (van de heer Stefaan De Clerck c.s., Stuk 3-759)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1447) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Durban op 8 juli 2002
2º Overeenkomst tot regeling van de technische bijstand tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Pretoria op 18 oktober 2002 (Stuk 3-1361)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Democratische Republiek Ethiopië over bilaterale ontwikkelingssamenwerking, ondertekend te Addis Abeba op 9 april 2001 (Stuk 3-1365)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 23 april 2003 (Stuk 3-1368)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, gedaan te 's Gravenhage op 15 augustus 1996 (Stuk 3-1376)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (Stuk 3-1377)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (Stuk 3-1400)
Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Stuk 3-1128)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-1447) ((Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de strijd tegen mensenhandel, economische uitbuiting en bedelarij» (nr. 3-1176)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000» (nr. 3-1197)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «reclame voor verbruikerskredieten» (nr. 3-1218)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de toepassing van het sociaal telefoontarief» (nr. 3-1202)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 3-1187)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de erkenning van echtscheidingen in het buitenland» (nr. 3-1198)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de compensatie voor de hoge olieprijzen» (nr. 3-1209)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de wreedheden jegens dieren die in de Volksrepubliek China worden gefokt met het oog op uitvoer van bont naar derde landen» (nr. 3-1208)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de aanhoudende gevechten in Darfour» (nr. 3-1193)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de situatie in Birma» (nr. 3-1216)

Vraag om uitleg van de heer Luc Paque aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de alternatieven voor bloedtransfusies» (nr. 3-1199)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Mobiliteit over «het verlies van lading bij vrachtwagens» (nr. 3-1210).

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de investeringen in nanotechnologie» (nr. 3-1217)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de gerechtelijke achterstand bij de politierechtbanken te Brussel» (nr. 3-1206)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de beschikbare ruimte voor de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel» (nr. 3-1207)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de politiecapaciteit voor de rechterlijke macht» (nr. 3-1211)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het verbod op lekken dat werd opgelegd aan Nederlandse advocaten» (nr. 3-1215)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de premies voor inbraakpreventie» (nr. 3-1203)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ziekenhuisbacterie» (nr. 3-1201)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Werk over «de opmars van cyberverslaving» (nr. 3-1205)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek