3-1493/7

3-1493/7

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

23 DECEMBER 2005


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN