3-137

3-137

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Financiėn over «het Antwerpse justitiepaleis» (nr. 3-1164)

De voorzitter. - Mevrouw Gisčle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt namens de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiėn.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Ik verneem dat zich opnieuw problemen voordoen met de oplevering van het Antwerpse justitiepaleis. Werd de oplevering van het Antwerps justitiepaleis opnieuw uitgesteld? Zo ja, waarom en voor hoe lang? Zal dit de ingebruikname beļnvloeden?

Mevrouw Gisčle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De Regie der Gebouwen heeft de minister gemeld dat de voorlopige oplevering doorging volgens planning op 28 oktober 2005. De ingebruikname is voorbij. De volgende stappen zijn de opleiding van de veiligheidsbeambten van Justitie, die volgens planning is aangevangen op 21 november 2005 en de verhuizing van de vredegerechten op 19 december 2005.