3-134

3-134

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over ęhet politieke risico bij beleggingsbeslissingenĽ (nr. 3-1132)

De voorzitter. - De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, antwoordt namens de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Begin oktober deed de regering een aanval op het spaargeld om een sluitende begroting te kunnen voorleggen.

Extra inkomsten werden gezocht en gevonden bij de spaarders en beleggers. Voortaan moet roerende voorheffing betaald worden op bepaalde beveks en taks op elke nieuwe storting voor beleggingsverzekeringen.

In de weken na de aankondiging wijzigde de regering meermaals deze plannen omwille van de hevige reacties van de spaarders op deze nieuwe belasting van hun spaargelden.

Spaarders zijn terecht verbolgen over de genomen maatregelen. Ze moeten bij hun beleggingsbeslissingen blijkbaar niet meer alleen rekening houden met het persoonlijke risicoprofiel, de leeftijd, het totale vermogen, de risicospreiding van de portefeuille, de financiŽle planning en de successie. Het politieke risico dat het fiscale beleid plots wordt gewijzigd, is in ons land ook heel groot geworden.

Bovendien is het niet de eerste keer dat de beleggers en spaarders verschrikt moeten vaststellen dat de spelregels tijdens het spel worden veranderd. In 1992 zijn de fiscale spelregels aangaande eindbelasting op pensioen- en langetermijnsparen ook al eens ten nadele van de belegger gewijzigd.

Dit komt de financieel-economische markt uiteraard absoluut niet ten goede.

Is de minister zich bewust van de schade die wordt aangericht aan het vertrouwen van de beleggers en spaarders door de invoering van de twee nieuwe heffingen?

Overweegt hij specifieke maatregelen en/of een campagne om dit vertrouwen te herstellen?

Overweegt hij andere stappen om de bevolking duidelijk in te lichten omtrent de definitieve beslissing van de regering, aangezien deze beslissing sinds de aankondiging ervan begin oktober bijna dagelijks werd gewijzigd?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - Mevrouw Van dermeersch heeft een antwoord gekregen toen ik antwoordde op haar vorige vraag. We gingen ervan uit dat beide vragen samen gesteld zouden worden.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Met dergelijke antwoorden kan ik mijn vragen beter schriftelijk indienen. Alleen krijg ik dan ook geen antwoord. Dat is het probleem van het democratische gehalte van de Senaat en van de manier waarop wij, vertegenwoordigers, worden behandeld.