3-132

3-132

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - De wijze waarop de werkzaamheden worden geregeld is onaanvaardbaar. We zijn nu bezig met de mondelinge vragen, terwijl die op de agenda onmiddellijk na de overwegingnemingen staan vermeld. Ik wil wel een beetje soepel zijn en kan begrijpen dat de vragen om uitleg aan de minister worden gesteld wanneer die aanwezig is, maar het kan niet door de beugel dat mondelinge vragen nog moeten worden gesteld om 18.25 uur.

Op de lijst van mondelinge vragen staat wel dat `de volgorde van de mondelinge vragen kan gewijzigd worden', maar ze worden op om het even welk moment gesteld, vaak lang na de stemmingen. Deze werkwijze is niet meer ernstig. Als de meerderheid er alles aan wil doen om te bewijzen dat deze Assemblee overbodig is, is ze goed op weg. De ministers hoeven dan ook niet meer aan de Senaat te komen vragen om werk te maken van een of andere kaderwet.

De voorzitter. - U bent lid van het Bureau, u kan dit punt daar naar voren brengen. Ik kan nu moeilijk reageren op de regeling van de werkzaamheden van deze namiddag.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Het gaat niet enkel om het verloop van de vergadering van deze namiddag, maar om het verloop van de vergaderingen sinds weken.