3-1354/2

3-1354/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

25 OKTOBER 2005


Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 14 januari 2003


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW THIJS


Zie stuk Senaat nr. 3-1350/2.