3-127

3-127

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 OKTOBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over ęde taks op de beursverrichtingen en de taks op de uitgifte van effecten aan toonderĽ (nr. 3-1013)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Ingevolge een arrest van 15 juli 2004 van het Europees Hof van Justitie werd vastgesteld dat de heffing van een beurs- en de leveringstaks op de primaire marktverrichtingen onverenigbaar is met de Europese regelgeving. Ten gevolge van dat arrest werd artikel 358 in de programmawet van 27 december 2004 opgenomen en het koninklijk besluit van 17 januari 2005 uitgevaardigd, waardoor de benadeelden de teruggave van de onterecht geÔnde taks konden vorderen.

Hoeveel aanvragen tot terugvordering werden er in totaal ingediend en wat is het totaalbedrag dat werd teruggevorderd? Hoeveel van die aanvragen werden intussen afgehandeld? Hoeveel benadeelden kregen met andere woorden inmiddels een terugbetaling en hoeveel werd er tot op heden teruggestort? Wanneer zal de operatie helemaal zijn afgerond. Met andere woorden wanneer zal de laatste belegger het hem verschuldigde bedrag terugbetaald krijgen?

De heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn. - In totaal werden bij benadering 800.000 aanvragen tot teruggave ingediend. Het totale terugvorderbare bedrag zal maar gekend zijn, na verificatie van alle aanvragen. Op 30 september 2005 is de terugbetaling gebeurd voor 87.423 aanvragen, voor een totaalbedrag van 24.824.069,12 euro.

Intussen gaan de controles, de codering en de maandelijkse machtiging tot uitbetaling van de aanvragen onverminderd door. Een einddatum voor de verrichtingen kan niet worden voorzien. Vermoedelijk kan in de komende weken of maanden meer informatie worden gegeven.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Als ik goed heb gehoord, is er maar een goede tien procent van de 800.000 aanvragen afgehandeld. Dat betekent dat er nog velen zitten te wachten op hun centen en misschien de intresten kwijt zijn. Ik dring erop aan dat de terugvorderbare bedragen sneller worden uitbetaald.