3-127

3-127

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 13 OCTOBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Flor Koninckx au vice-premier ministre et ministre du Budget et des Entreprises publiques sur «l'utilisation du scooter électrique par des entreprises publiques» (nº 3-802)

De heer Flor Koninckx (SP.A-SPIRIT). - Stank van uitlaatgassen en lawaai van ontploffingsmotoren vormen een bedreiging voor het milieu en voor onze gezondheid en zijn een bron van voortdurende ergernis. Sedert vele jaren al werken ingenieurs aan de ontwikkeling van schone en stille voertuigen. Elektrische aandrijving heeft altijd vooropgestaan als dé enige en beste oplossing. De jongste ontwikkeling is echter die van de brandstofcel op waterstof, waarbij een voertuig eigenlijk zijn eigen elektriciteitscentrale aan boord heeft. Het zal echter nog een aantal jaren duren voor we met die voertuigen rondrijden.

Voor de lichte tweewielige motorvoertuigen - bromfietsen en scooters - is de elektrische aandrijving met klassieke batterijen intussen wel al een prima oplossing. Tot voor enkele jaren waren elektrische scooters nog erg duur en hadden ze een veel te klein bereik. Die nadelen zijn intussen weggewerkt en de moderne elektrische scooters bieden alleen nog voordelen: ze zijn stil, hebben geen hinderlijke uitstoot, vragen nauwelijks onderhoud, verbruiken minder energie en zijn al bij al goedkoper dan scooters met een benzinemotor. De winst voor het milieu en het terugdringen van de lawaaihinder zouden voor de overheid eigenlijk meer dan voldoende argumenten moeten zijn om het gebruik van de elektrische scooter aan te moedigen, bijvoorbeeld via een fiscale tegemoetkoming.

De overheid zou overigens alvast zelf het goede voorbeeld kunnen geven door voor een heleboel verplaatsingen van overheidsdiensten zoals de politie, de gemeentediensten, de post, enzovoorts onverwijld over te schakelen op elektrische scooters.

Zo gebruikt De Post voor haar dagelijkse postbedeling 4.150 bromfietsen, die elk jaarlijks gemiddeld 4.580 km afleggen, samen goed voor 19 miljoen kilometers per jaar. Een realistische en betrouwbare vergelijking van de totale kostprijs van een klassieke knetterbrommer met die van een elektrische scooter met geluidloze naafmotor toont aan dat die laatste 8 eurocent per kilometer goedkoper is. Als een elektrische scooter die bij aankoop 900 euro meer kost dan een klassieke, op vijf jaar wordt afgeschreven, kan De Post door op elektrisch brommen over te schakelen een besparing van meer dan 1,5 miljoen euro per jaar realiseren. Behalve de winst voor het milieu en het terugdringen van de lawaaihinder zit er in het geval van De Post allicht ook nog tijdwinst in, want met een elektrische scooter hoef je niet naar een tankstation. Volgens mijn berekeningen kunnen er een 250.000 werkuren per jaar worden bespaard.

Moedigt de minister het gebruik aan van de elektrische scooter bij de overheidsbedrijven? Zo ja, op welke manier?

Hoeveel tijd krijgen postbodes gemiddeld om hun brommer bij te tanken?

Hoeveel manuren worden er voor heel De Post jaarlijks besteed aan bijtanken?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Goed en rationeel energiegebruik aanmoedigen in de overheidsbedrijven is essentieel. Bij De Post zijn er bovendien een groot aantal bromfietsen in gebruik. Onlangs werd met de vier overheidsbedrijven overigens een overeenkomst gesloten over bijkomende inspanningen inzake energiebesparing.

De overschakeling op elektrische scooters is op dit ogenblik eerlijk gezegd nog niet gepland. Het is geen slecht idee, maar het gebruik van scooters en brommers wordt op dit ogenblik volledig gecontesteerd. Nu een ander type scooter promoten kan alleen maar voor nog meer heibel zorgen. Toch lijkt het me nuttig dat De Post de berekeningen van de heer Koninckx zou onderzoeken.

In een groot overheidsbedrijf als De Post is alles gereglementeerd en per week zijn er twee tankbeurten gepland. Om tijd te sparen liggen de tankplaatsen op de ronde van de postbode. Indien nodig, wordt er van het gebruikelijke traject afgeweken om te tanken in het dichtstbijzijnde tankstation. In de organisatie van De Post worden er in totaal per week 636 uren per week uitgetrokken voor de tankbeurten van alle bromfietsen. Dat alles wordt geregistreerd en getimed met behulp van het informaticaprogramma Georoute.

Mme la présidente. - Monsieur le vice-premier ministre, puisque vous nous quittez, permettez-nous de vous saluer. (Applaudissements sur tous les bancs)