3-1254/7

3-1254/7

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

30 JUNI 2005


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN