3-118

3-118

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de fusie van de kleine gerechtelijke arrondissementen» (nr. 3-734)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de geïsoleerde opsluiting van twee Baskische militanten in de gevangenissen van Bergen en Doornik» (nr. 3-745)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de inwerkingtreding van de wet betreffende vrijheidsvernietigende partijen » (nr. 3-741)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de werking van het ASTRID-systeem» (nr. 3-742)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de ontbinding van samenlevingsovereenkomsten en de huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht» (nr. 3-737)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Landsverdediging over «de economische compensaties in het aankoopdossier A400M» (nr. 3-744)

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º Scheldeverdrag;
2º Maasverdrag,
gedaan te Gent op 3 december 2002 (Stuk 3-1120)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003 (Stuk 3-1121)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004 (Stuk 3-1167)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 9 november 2004 (Stuk 3-1168)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het eiland Man, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Douglas op 19 november 2004 (Stuk 3-1169)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en Guernsey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint Peter Port op 19 november 2004 (Stuk 3-1170)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en Jersey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint-Helier op 19 november 2004 (Stuk 3-1171)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004 (Stuk 3-1176)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat België betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk België en respectievelijk Guernsey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden (Stuk 3-1209) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de publiciteit van de Dienst voor Alimentatievorderingen en de oprichting van een evaluatiecommissie» (nr. 3-739)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de afschaffing van de vestigingswet voor acht beroepen» (nr. 3-746)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de limitatieve lijst van producten die in vleeswinkels verkocht mogen worden» (nr. 3-721)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de eventuele invoering van nieuwe voordelen voor diensten van thuisverpleegkundigen» (nr. 3-738)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de regeling van de beroepen in de sector van de geestelijke gezondheid» (nr. 3-740)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de rode pest in Angola» (nr. 3-736)

Wetsvoorstel inzake het verbod op de al dan niet rechtstreekse financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-834)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het BTW-Wetboek teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen (van de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-1126)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten (van mevrouw Clotilde Nyssens en de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-874)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de fankaart en de veiligheid in de voetbalstadions» (nr. 3-887)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de veroordeling van de Belgische Staat tot het betalen van een Copernicus-premie aan alle magistraten in het land en de eis van de politievakbond om diezelfde premie eveneens te verkrijgen» (nr. 3-891)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het ziekteverzuim bij de politie» (nr. 3-896)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º Scheldeverdrag;
2º Maasverdrag,
gedaan te Gent op 3 december 2002 (Stuk 3-1120)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003 (Stuk 3-1121)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004 (Stuk 3-1167)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 9 november 2004 (Stuk 3-1168)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het eiland Man, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Douglas op 19 november 2004 (Stuk 3-1169)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en Guernsey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint Peter Port op 19 november 2004 (Stuk 3-1170)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en Jersey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint-Helier op 19 november 2004 (Stuk 3-1171)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004 (Stuk 3-1176)
Wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat België betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk België en respectievelijk Guernsey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden (Stuk 3-1209) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-834) (Nieuw opschrift)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen (van de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-1126) (Nieuw opschrift)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten (van mevrouw Clotilde Nyssens en de heer Christian Brotcorne, Stuk 3-874)
De hervorming van de Verenigde Naties (Stuk 3-1028)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het Fonds voor alimentatievorderingen» (nr. 3-889)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de doktersbriefjes» (nr. 3-890)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de diverse disfuncties vastgesteld binnen de FOD Financiën» (nr. 3-895)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het gebrek aan controlepersoneel in de belastingadministratie» (nr. 3-898)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Intrekking van een wetsvoorstel
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Arbeidshof
Parket
Europees Parlement