3-1184/4

3-1184/4

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

9 JUNI 2005


Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering en in het Wetboek van strafvordering


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN