Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2290 van de heer Ceder d.d. 3 maart 2005 (N.) :
Nationaal veiligheidsplan. — Misdrijven. — Ophelderingsgraad.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2289 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.