Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-2150 van de heer Van Hauthem d.d. 3 februari 2005 (N) :
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. — Contractuele personeelsleden. — Taalaanhorigheid.

Aansluitend op mijn schriftelijke vraag nr. 3-1620 (Vragen en Antwoorden, 3-28, blz. 1856) vernam ik graag van de eerste minister de opsplitsing per taalniveau en per statuut van de 13 contractuele personeelsleden buiten kader.

Antwoord : De verdeling van de contractuele personeelsleden (buiten kader) in voltijdse equivalenten op 7 februari 2005, is als volgt :

— Nederlandstalige : 7,3;

— Franstalige : 4,7.

Deze personen worden tewerkgesteld met een arbeidscontract, conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De aantallen wijzigen volgens het aantal, de aard en de tijdsduur van de projecten die aan het Centrum worden toevertrouwd (cf. artikel 3, 8, van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding).