Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-2124 van mevrouw Thijs d.d. 21 januari 2005 (N.) :
Kindsoldaten. — Demobilisatie. — Re´ntegratie. — Budgettaire voorzieningen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2123 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.