3-108

3-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 APRIL 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van een wetsvoorstel

Mevrouw Pehlivan deelt mee dat zij haar wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek, wat de repatriŽring van de overledene betreft (3-508/1), wenst in te trekken.

-Voor kennisgeving aangenomen.