3-102

3-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de kandidaat-opvolgers Hoog commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties» (nr. 3-630)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Eind februari kondigden de Verenigde Naties aan dat een competente opvolger wordt gezocht voor Ruud Lubbers als hoofd van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen.

Sommige lidstaten van de VN schuiven een kandidaat naar voren. Onze regering slaagt er blijkbaar niet in één enkele kandidaat te selecteren. Een staat is uiteraard niet verplicht een kandidaat voor te stellen, maar door het aanduiden van twee kandidaten maakt de Belgische regering zich op internationaal vlak belachelijk. De buitenwereld krijgt immers de indruk dat de Belgische regering het niet eens is over de keuze. Iedereen weet dat de heer Verwilghen zich niet gelukkig voelt in zijn huidige functie en dat zijn partij bereid is hem weg te promoveren. Voorts is het niet duidelijk waarom mevrouw Lizin werd voorgesteld. Het is alleszins belachelijk twee kandidaten naar voren te schuiven, tenzij het de uitdrukkelijke bedoeling is beide kandidaturen te laten afschieten.

Hoe komt het dat de regering er niet in slaagt een consensus te bereiken over het voorstellen van één enkele kandidaat als hoofd van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen?

De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken. - Eind februari werd aangekondigd dat moest worden gekandideerd voor de functie. De kandidaturen moesten uiterlijk 9 maart 2005 worden ingediend. Twee personen die over de vereiste kwaliteiten beschikken om de functie uit te oefenen, hebben zich kandidaat gesteld. Wij hebben besloten de beide kandidaturen te aanvaarden en onze ambassadeur ter plaatse te laten oordelen welke kandidatuur het meest kans maakt.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Een regering kan onmogelijk twee kandidaturen bij een internationale organisatie verdedigen. Het voorstellen van een kandidaat is geen verplichting, maar als de regering van een land beslist een kandidaat naar voren te schuiven, is het niet meer dan normaal dat ze die kandidaat verdedigt en het niet aan de VN overlaat om te kiezen. Het indienen van twee kandidaturen duidt erop dat de regering niet volledig achter de kandidaten staat.