3-99

3-99

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen (van de heer Stefaan Noreilde, Stuk 3-948)

Stemming 6

Aanwezig: 49
Voor: 47
Tegen: 0
Onthoudingen: 2

-Het voorstel van resolutie is aangenomen.

-De resolutie zal worden meegedeeld aan de eerste minister en aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik heb mij onthouden omdat ik van mening ben dat de Senaat zich niet mag reduceren tot een assemblee van de Raad van Europa waar het aannemen van resoluties de belangrijkste activiteit is.

Belangrijke ontwerpen die in de Kamer worden behandeld, worden niet eens geëvoceerd door de Senaat, hoewel het haar grondwettelijke taak is een tweede lezing uit te voeren. In de plaats daarvan houdt de Senaat zich bezig met resoluties. Die kunnen in wezen wel nuttig zijn, maar de meerderheid van onze agendapunten zijn resoluties, terwijl de Senaat een wetgevende vergadering is. Dat is een verschuiving van de opdracht. De Senaat is geen politiek congres maar een wetgevende Kamer.

De heer Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT). - Ik heb tegen deze resolutie gestemd om inhoudelijke redenen. Onze samenleving heeft steeds meer met stress te kampen. Daarnaast willen we het sociale contact bevorderen. Deze resolutie maakt dat onmogelijk. Ten slotte vind ik dat mensen tenminste op de trein mogen uitrusten.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Deze resolutie werd goedgekeurd in de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden. Het is ten andere een democratisch recht van elke senator om resoluties in te dienen. Dat staat in het reglement van de Senaat. Als de heer Hugo Vandenberghe dat recht wil afschaffen, dan moet hij maar voorstellen om het reglement te wijzigen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Dat recht wil ik uiteraard niet afschaffen.

De heer Stefaan Noreilde (VLD). - Niemand is verplicht om draadloos te internetten op de trein. Waarom zou men mensen die dat wel willen doen de kans daartoe ontnemen? Iedereen moet voor zichzelf beslissen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Il me semblait que les justifications d'abstention pouvaient intervenir après le vote mais que, théoriquement, les justifications de vote se faisaient avant.

Mme la présidente. - C'est exact.

De heer Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT). - Internet raadplegen op de trein kan uiteraard niet verboden worden. Het gaat er om dat er een klimaat wordt geschapen dat niet bevorderlijk is voor de rust en voor het sociale contact.