Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1631 van de heer Destexhe d.d. 20 oktober 2004 (Fr.) :
Hepatitis C. — Werelddag van 1 oktober — Eisen.

U bent op de hoogte van mijn belangstelling voor hepatitis C.

In het kader van de werelddag van 1 oktober hebben een aantal verenigingen eisen geformuleerd.

Sommige daarvan zijn gerechtvaardigd, in het bijzonder :

— gratis VHA/VHB-inenting voor de chronische dragers van VHC;

— nationale campagnes voor de opsporing van risicogroepen;

— campagnes voor bloed- en orgaandonatie;

— toegang tot standaardbehandelingen voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Voor bijkomende informatie over dit onderwerp verwijs ik naar het witboek dat op 1 oktober 2004 is rondgedeeld.

Wil de geachte minister u zo vriendelijk zijn me te zeggen wat zijn plannen zijn voor de behandeling van deze ziekte en hoe hij staat tegenover de verschillende eisen ?

Antwoord : 1. Gratis inenting tegen hepatitis A en B in geval van hepatitis C :

Momenteel is de inenting tegen hepatitis A en B ingeval van hepatitis C niet gratis. De inenting tegen het hepatitis B-virus is onder meer gratis voor kinderen en bepaalde risicogroepen.

De InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid heeft een werkgroep ę Vaccinaties en infectieziekten Ľ opgericht om deze problemen op te lossen.

2. Screeningscampagnes bij de risicopopulatie

Momenteel wordt hepatitis C opgespoord via serologische tests ter gelegenheid van bloed- en orgaandonaties. Er is momenteel geen screeningscampagne gepland voor de risicopopulatie. Dit project wordt bestudeerd binnen de InterministeriŽle Conferentie van Volksgezondheid.

3. Bewustmakingscampagnes rond bloed- en orgaandonatie

De serologische tests om de aanwezigheid van HVC te diagnosticeren (opsporing van het virus) worden systematisch na bloedafname verricht in geval van bloed- of orgaandonatie met het oog op een transplantatie bij een ontvanger.

Daarnaast dient onderstreept dat 40 % van de levertransplantaties gebeuren bij patiŽnten die leverfibrose ontwikkeld hebben als gevolg van hepatitis C.

Er wordt momenteel een informatie- en bewustmakingscampagne voor het publiek voorbereid in samenwerking met de Belgische Transplantatieraad teneinde te kunnen tegemoetkomen aan de sterke stijging in de vraag naar organen vanwege de transplantatiecentra. De campagne zou in de loop van het jaar 2005 gevoerd worden.

4. Toegang tot de referentiebehandeling voor min18-jarigen

Op 1 augustus 2004 is een belangrijke stap gezet inzake de behandeling van hepatitis C via de terugbetaling van de geneesmiddelen als peginterferons aan 75 % in alle stadia van fibrosis van de ziekte. Deze terugbetaling geldt enkel voor volwassenen. Een uitbreiding tot kinderen (onder de 18) wordt momenteel bestudeerd.