Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-30

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1708 van de heer Vandenberghe L. d.d. 5 november 2004 (N.) :
RIZIV. — Jaarverslag. — Invaliden vanwege psychische stoornissen. — Significante stijging van de cijfers.

In het jaarverslag van het RIZIV, editie 2003, vindt men de evolutie van het aantal invaliden per ziektegroep van 1998 tot 2002. Deze cijfers stemmen tot nadenken.

Op 31 december 2002 waren er in ons land 193 538 invaliden, onder wie 60 603 vanwege psychische stoornissen. Op vijf jaar tijd is deze groep gestegen met 21 %.

1. Heeft het RIZIV reeds onderzoek uitgevoerd naar deze groeiende groep van invaliden ?

a) Zo ja, wat waren de resultaten ? Hoe valt deze significante stijging te verklaren ? Over welke psychische stoornissen gaat het ?

b) Zo neen, zal de geachte minister initiatieven nemen om deze significante stijging te onderzoeken ?

2. Welke initiatieven zal de geachte minister nemen om deze stijging van invaliditeit omwille van psychische stoornissen een halt toe te roepen ?