3-1048/1

3-1048/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

18 FEBRUARI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 128,
tweede uitgave, van 10 april 2003)


VOORSTEL VAN MEVROUW LIZIN


TOELICHTING


De verklaring tot herziening van de Grondwet van 10 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 10 april 2003) stelt een aantal overgangsbepalingen van de Grondwet voor herziening vatbaar. De bedoeling is dat deze bepalingen zouden worden opgeheven, aangezien zij niet langer dienstig zijn. Het gaat bijgevolg louter om een legistieke zuivering van de tekst.

Met dat doel stelt de verklaring onder meer titel IX van de Grondwet, bepaling II, voor herziening vatbaar. Bepaling II luidt als volgt :

II. — Artikel 32 treedt in werking op 1 januari 1995.

Anne-Marie LIZIN.


VOORSTEL


Enig artikel

In titel IX van de Grondwet wordt bepaling II opgeheven.

1 februari 2005.

Anne-Marie LIZIN.