Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-1499 van de heer Buysse d.d. 27 september 2004 (N.) :
Federal Computer Crime Unit (FCCU). — Meldingen. — Zelf vastgesteld inbreuken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1500 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1668).

Antwoord :

1. a) In 2004 ontving het FCCU 45 700 berichten. Een stijging ten overstaan van vorige jaren. De tabel hierna geeft de aantallen (ontvangen berichten) van 2001 tot en met 8 oktober 2004.

Commentaar :

Een groot deel van de ontvangen berichten zijn eigenlijk het resultaat van virusinfecties en spammail. De stijgende impact van dit fenomeen is dus ook duidelijk te meten.

b) Onderstaande tabel een overzicht van de vaststellingen op het Internet door het FCCU (inbreuken en indeling volgens de territoriale bevoegdheid).

2001200220032004
Ontvangen berichten12 00026 61934 58145 700
Exploitatiemogelijkheid
Niet voor exploitatie vatbaar (virus, spam)3 50110 66914 50030 000
Voor exploitatie vatbaar8 49915 95020 08115 700

Commentaar :

Zedenmisdrijven, zoals de verspreiding van kinderpornografie via het internet, vormen daarvan een belangwekkend aantal en blijven dan ook het negatieve beeld van het internet bepalen.

c) Voor de vaststellingen waarvoor de territoriale bevoegdheid buiten België ligt (opgenomen in de kolom « Andere landen » van de tabel in antwoord b)), dient elke vaststelling aangezien te worden als een vaststelling van een strafrechtelijke inbreuk; in totaal dus voor 2004 (tot op 8 oktober 2004) : 719.

Voor de vaststellingen waarvoor België territoriaal bevoegd is, werden in 2004 (tot op 8 oktober 2004) door het FCCU 23 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld; voornamelijk wegens « Kinderpornografie bezit/distributie » & « Zeden pedo ». De overige vaststellingen gaven aanleiding tot het overmaken van de informatie naar een bevoegde dienst voor verdere exploitatie.

a) De meldingen die door het FCCU worden ontvangen, geven in een aantal gevallen slechts aanleiding tot vaststellingen nadat het FCCU zelf verdere acties verricht; deze vaststellingen zijn ook in het totaal aantal vaststellingen opgenomen.

b) In functie van het totaal aantal vaststellingen (cf. antwoord 1. c)) komt een gelijkaardige spreiding van de misdrijven naar voren.

3. Het FCCU beschikt over geen gegevens over de verdere vervolging naar aanleiding van door de dienst opgestelde aanvankelijke processen-verbaal, of naar aanleiding van informatie die ter verdere exploitatie naar de bevoegde diensten werd overgemaakt. Deze vraag werd gesteld aan de Dienst voor het strafrechtelijk beleid, die zich ermee belast de gegevens te verzamelen en die ze later zal meedelen.

4. De vaststelingen over inbreuken « naar Belgisch recht » maar gelokaliseerd in het buitenland worden alle via Interpol naar de bevoegde buitenlandse autoriteit overgemaakt.

In 2002 : 497

In 2003 : 565

In 2004 : 719

Bevoegdheid
Inbreuk Andere landen België Totaal
200220032004 (*)200220032004 (*)200220032004 (*)
Auteursrechten/Namaak 4421732217
Diefstal/Heling 2121082129
Drugs 1271448164
Fiscaal misdrijf 1343443
Geweld/bedreigingen tegen personen 361789178
ICT-crime 243473611
Kansspelen 12122
Kinderpornografie bezit/distributie 438477625454514483522639
Laster en eerroof 13545
Mensenhandel 211213414144
Oplichting/Misbruik van vertrouwen 4233136251 82940481 860
Oplichting Nigeriaanse 71 6406 8855 8161 6406 8855 823
Racisme Revisionisme 114519157301912
Spam5121967197
Terrorisme/Veiligheid van de Staat/Openbare orde 457171811212318
Valsheid 231112141
Verdwijning 122661783
Wapens 33145781
Zeden andere 3227341056
Zeden pedo 181819243913425732
Andere 6109283721344730
Totaal 4975657191 8637 1747 9542 3607 7398 673

(*) Tot op 8 oktober 2004.