3-94

3-94

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 JANUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Stuk 3-515)

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 1.

Stemming 1

Aanwezig: 51
Voor: 32
Tegen: 13
Onthoudingen: 6

-Artikel 1 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van mevrouw Jansegers.

Stemming 2

Aanwezig: 56
Voor: 10
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 3

Aanwezig: 56
Voor: 38
Tegen: 14
Onthoudingen: 4

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 2 van mevrouw Jansegers.

Stemming 4

Aanwezig: 56
Voor: 10
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 5

Aanwezig: 56
Voor: 38
Tegen: 11
Onthoudingen: 7

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 3 van mevrouw Jansegers.

Stemming 6

Aanwezig: 56
Voor: 10
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 7

Aanwezig: 56
Voor: 38
Tegen: 11
Onthoudingen: 7

-Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 4 van mevrouw Jansegers.

Stemming 8

Aanwezig: 56
Voor: 10
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 15 van de heer Hugo Vandenberghe.

Stemming 9

Aanwezig: 56
Voor: 18
Tegen: 38
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 5.

Stemming 10

Aanwezig: 56
Voor: 38
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Artikel 5 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 5 van mevrouw Jansegers.

Stemming 11

Aanwezig: 56
Voor: 10
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 6.

Stemming 12

Aanwezig: 56
Voor: 38
Tegen: 14
Onthoudingen: 4

-Artikel 6 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 6 van mevrouw Jansegers.

Stemming 13

Aanwezig: 56
Voor: 10
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 7.

Stemming 14

Aanwezig: 56
Voor: 38
Tegen: 14
Onthoudingen: 4

-Artikel 7 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 7 van mevrouw Jansegers.

Stemming 15

Aanwezig: 56
Voor: 10
Tegen: 46
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 8 van mevrouw Jansegers.

Stemming 16

Aanwezig: 55
Voor: 10
Tegen: 44
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 8.

Stemming 17

Aanwezig: 56
Voor: 38
Tegen: 16
Onthoudingen: 2

-Artikel 8 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 9 van mevrouw Jansegers.

Stemming 18

Aanwezig: 56
Voor: 10
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 16 van de heer Hugo Vandenberghe, mevrouw de Bethune, de heer Beke en de heer Van Peel.

Stemming 19

Aanwezig: 56
Voor: 18
Tegen: 38
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - De fractie van het Vlaams Belang vraagt een aparte stemming over elk van de punten van het amendement.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 10 a) van mevrouw Jansegers.

Stemming 20

Aanwezig: 56
Voor: 11
Tegen: 45
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 10 b) van mevrouw Jansegers.

Stemming 21

Aanwezig: 56
Voor: 11
Tegen: 38
Onthoudingen: 7

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 10 c) van mevrouw Jansegers.

Stemming 22

Aanwezig: 56
Voor: 11
Tegen: 38
Onthoudingen: 7

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 10 d) van mevrouw Jansegers.

Stemming 23

Aanwezig: 56
Voor: 11
Tegen: 45
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 10 e) van mevrouw Jansegers.

Stemming 24

Aanwezig: 56
Voor: 11
Tegen: 45
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 9.

Stemming 25

Aanwezig: 56
Voor: 38
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Artikel 9 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 11 van mevrouw Jansegers.

Stemming 26

Aanwezig: 57
Voor: 10
Tegen: 46
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 12 van mevrouw Jansegers.

Stemming 27

Aanwezig: 57
Voor: 10
Tegen: 46
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 13 van mevrouw Jansegers.

Stemming 28

Aanwezig: 57
Voor: 10
Tegen: 46
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 14 van mevrouw Jansegers.

Stemming 29

Aanwezig: 55
Voor: 9
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 17 van de heer Hugo Vandenberghe en mevrouw de Bethune.

Stemming 30

Aanwezig: 57
Voor: 18
Tegen: 39
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 10.

Stemming 31

Aanwezig: 57
Voor: 39
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Artikel 10 is aangenomen.

De voorzitter. - We wij moeten nu stemmen over het wetsontwerp in zijn geheel.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - In een rechtszaak heeft de verdediging in principe het laatste woord. In dit halfrond herinneren gedenkplaten ons eraan dat hier tijdens de eerste wereldoorlog een rechtbank zitting hield. Vandaag is dat niet anders. Ook vandaag is dit halfrond een rechtszaal. Vandaag wordt een zoveelste wet goedgekeurd die de grootste politieke formatie in Vlaanderen het onmogelijk moet maken politiek te functioneren. Want na het debat van vandaag bestaat daar geen enkele twijfel meer over: deze wet handelt over ons en over ons alleen. (Uitroepen van VLD en PS)

U kan toch niet loochenen wat vandaag en destijds in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden allemaal is gezegd, mijnheer Wille!

De heer Paul Wille (VLD). - Spreek voor uzelf, maar niet voor ons, mijnheer Van Hauthem!

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Dat zal ik zeker doen.

Onder de dikke democratische saus die over dit ontwerp gegoten wordt, zit echter een smerige brij die stinkt naar het totalitarisme, die de democratie verkracht en die zelf ingaat tegen de mensenrechten die men beweert te beschermen. (Uitroepen)

Dit wetsontwerp is antidemocratisch en anti-Vlaams. Het is antidemocratisch, omdat het voor de zoveelste keer politieke partijen en hun programma's voor de rechtbank wil slepen, in dit geval voor de Raad van State, die dan dienst doet als een uitzonderingsrechtbank. Het is anti-Vlaams, omdat het uitsluitend geïnspireerd is door de Franstalige partijen, de PS op kop en mijnheer Moureaux als Robespierre. (Uitroepen van de PS)

Dat zijn we gewoon, want zoals in de beste totalitaire traditie probeert men politieke partijen die men in het politieke debat en in verkiezingen niet de baas kan, via de rechtbank uit te schakelen. Deze wet is echter ook tot stand gekomen dankzij de slaafsheid van de SP.A en de lafheid van de VLD.

In het Vlaams Parlement, dat uiteindelijk de enige legitieme vertegenwoordiger van het Vlaamse volk is, heeft de VLD gezegd dat de dotatie niet zou worden ingetrokken, maar vandaag doet u, dames en heren van de VLD, schaamteloos het omgekeerde. In 1999 heeft u deze zelfde wet nog uitgespuwd in Kamer en Senaat. Vandaag doet u schaamteloos het omgekeerde. Zo veel bochtenwerk ten aanzien van de PS is zelden vertoond. Maar druk gerust op het groene knopje, dames en heren van de VLD. Het moment van schaamte is zo voorbij en ga het daarna maar uitleggen aan de mannen en vrouwen in Vlaanderen. Wij zullen hetzelfde doen!

De heer Marc Van Peel (CD&V). - Met dit wetsontwerp wordt in grote morele zelfgenoegzaamheid gevochten tegen extreem-rechts, racisme en xenofobie. Het doel van die strijd is zeer honorabel. De discussie of de gehanteerde wapens efficiënt zijn of - integendeel - net het tegenovergestelde effect hebben, mag echter niet worden gevoerd, want wie die discussie wil voeren wordt onmiddellijk eveneens gediaboliseerd. Ik betreur dat ten zeerste.

CD&V was van mening dat in de controlecommissie ten minste twee derde van de leden een zaak moesten inspannen wanneer partijen werden verdacht van overtredingen tegen het EVRM. Dat is verworpen.

In heel Europa, dat wordt geconfronteerd met het migratieverschijnsel, treden gevoelens op van racisme en xenofobie en zijn er politieke formaties die deze gevoelens exploiteren. De bestrijding van die politieke formaties reikt verder dan een juridische strijd of een strijd om de drooglegging van hun financiën. Die politieke strijd heeft ook alles te maken met het scheppen van goede voorwaarden om nieuwe medeburgers te integreren. Die maatregelen blijven uit. Ik heb vanmorgen de voorbeelden gegeven van het jeugdsanctierecht en de snel-Belgwet. Er is nochtans een grote consensus tussen alle Vlaamse partijen om dit soort van maatregelen te nemen.

Tegelijkertijd worden ons met dit ontwerp wapens aangereikt waarvan alle Vlaamse partijen bijzonder goed weten dat ze net het tegenovergestelde effect hebben. Dat was de reden waarom het Vlaams Parlement deze maatregel niet heeft genomen. Daarom herhalen wij dat dit ontwerp dom en onverstandig is, en net het tegenovergestelde effect heeft van wat wordt beoogd.

Het is ontoelaatbaar dat zeven senatoren, wellicht Franstaligen, volgende week naar alle waarschijnlijkheid een procedure zullen inspannen. Aan Vlaamse zijde worden we opgezadeld met de politieke gevolgen van die actie. Wij betreuren dat ten zeerste.

M. Philippe Moureaux (PS). - Ceux qui me comparent à Robespierre ont peut-être l'espoir que je sois prochainement « raccourci » ce qui ajouterait aux desseins politiques secrets d'aucuns.

Au nom du groupe socialiste, je voudrais me réjouir du vote qui va intervenir mais avec beaucoup de prudence. En effet, contrairement à ce que certains ont pu dire, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, des arrêtés d'application devant encore être pris. J'ignore d'ailleurs si la loi devra être mise en oeuvre.

En ce qui me concerne, je souhaite que ce ne soit pas le cas. Si ceux qui ont eu des mots malheureux à l'égard des personnes d'origine étrangère ou « de race différente » pouvaient changer de langage et rentrer dans les voies de la démocratie et du respect des autres, je serais le premier à m'en réjouir.

Avec beaucoup de prudence aussi parce que, contrairement à ce que certains ont dit, nous n'avons pas l'illusion que c'est par le droit que l'on réglera l'ensemble de ces problèmes.

Par rapport à certaines idées nauséabondes, il faut d'abord mener un travail sur le terrain, auprès de nos concitoyens. Nous devons combattre certaines pratiques, y compris en nous-mêmes et dans nos rangs. Je crois que, sur ce plan, il reste beaucoup de pain sur la planche.

Je voudrais dire avec force qu'en ce qui concerne le parti socialiste, ce vote ne concerne pas davantage une communauté que l'autre.

(Interruption de M. Coveliers.)

Cela vous fait rire, monsieur Coveliers, mais regardez derrière vous ! Vous verrez que parmi ceux qui répandent ces idées nauséabondes, il y a des francophones. Et, en ce qui nous concerne, qu'ils soient Flamands ou francophones, s'ils ne respectent pas tous les citoyens, ils méritent le même traitement.

De heer Hugo Coveliers (VLD) (persoonlijk feit). - Ik heb niet de bedoeling om mijn verklaring van vanochtend te herhalen, namelijk dat dit ontwerp in mijn ogen ondemocratisch, dom en on-Vlaams is. De heer Moureaux hoeft mij echter geen lessen te geven over mijn houding ten aanzien van wie dan ook. Ik heb gezien hoe hij de inwoners van zijn gemeente behandelt. Ik heb ook gezien hoe zijn partij en sommige van zijn leden bepaalde strafrechtelijke teksten overtreden.

Hij neemt de willekeurige beslissing om een politieke groepering die hij niet de baas kan, de financiering te ontzeggen en daarvoor betalen de Vlaamse partijen, ook al beseffen sommigen dat niet of vinden zij de deelname aan de macht belangrijker.

Mme Christine Defraigne (MR). - Qu'ils ne nous donnent pas de leçon de démocratie car cela heurte le sens commun ! S'il y a eu des moments de honte, c'est lorsque nous avons entendu, particulièrement en commission, les débats salis par la pourriture et les idées nauséabondes qui ont été répandues. Je n'ai pas peur de le dire, certains propos que nous avons entendus la semaine dernière n'ont pas grandi notre assemblée.

Ce vote est un moment important. Bien entendu, la lutte contre l'extrémisme doit se dérouler sur tous les fronts. Ce n'est qu'un aspect de la question mais il est fondamental : c'est une clé de voûte dans l'architecture de la lutte que nous devons mener. Ce vote concerne tous les démocrates.

Je suis très fière de notre assemblée qui a pu mener à bien ce débat. Dans une semaine, nous commémorerons les 60 ans de la libération des camps de la mort. Osons nous en souvenir.

Nous devons être heureux aujourd'hui de pouvoir apposer notre nom de démocrate autour de ce vote. C'est effectivement une étape.

Mme Isabelle Durant (ECOLO). - Pour tous les démocrates, ce vote est un grand moment de solennité. Tous ceux qui souhaitent poursuivre un travail démocratique dans ce pays sont concernés et personne n'a de leçon à donner à qui que ce soit. Par contre, il importe de veiller à l'application de ce texte.

Je souhaite, monsieur Moureaux, que l'on ne s'en serve pas, mais peut-être devrons-nous le faire. Je compte sur le gouvernement en ce qui concerne les arrêtés et leur mise en oeuvre rapide. Je compte également sur toutes nos forces démocratiques pour incriminer les faits, le cas échéant, et faire un bon usage de cette loi.

Nos codes contiennent de nombreux textes non utilisés ou pas suffisamment. Celui qui nous est soumis constitue un outil parmi d'autres. De grâce, utilisons-le, si nécessaire !

M. Francis Delpérée (CDH). - Je souhaite formuler une remarque technique et une remarque politique.

Remarque technique : un point important a été évoqué au cours de cette journée, sur le fait de savoir pourquoi un tiers des membres de la commission de contrôle pouvaient saisir le Conseil d'État. M. Vandenberghe a relevé, à très juste titre, un argument tiré notamment de la loi sur la Cour d'arbitrage. Cependant, monsieur Vandenberghe, combien de parlementaires - quelle majorité - peuvent saisir le Conseil d'État, section de législation, pour vérifier la constitutionnalité d'un projet ou d'une proposition de loi ? Un tiers, en vertu de l'article 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ! Alors, évitons les exemples inadéquats.

Remarque politique : cette loi est une affaire sérieuse pour une assemblée telle que la nôtre. Elle est une question de dignité pour les hommes et les femmes de notre pays. Elle est aussi un acte de démocratie et la démocratie n'a pas à financer ceux qui la combattent !

De heer Paul Wille (VLD). - In alle rust en standvastigheid heeft de VLD dit parlementair initiatief van in den beginne gesteund

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Sinds 1999?

De heer Paul Wille (VLD). - Wij hebben de tekst die ons door de Kamer werd overgezonden, in ogenschouw genomen en vandaag wordt hier een identieke tekst ter stemming gebracht.

Dit is een stemverklaring en ik zal mijn uiteenzetting van vanochtend dus niet herhalen. Er kan geen twijfel over bestaan dat de VLD-fractie het ontwerp in groep zal goedkeuren. Dit is de juiste houding en ik voel mij dan ook verplicht om namens heel de VLD-fractie afstand te nemen van de verklaring van de heer Coveliers.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Uiteraard...

De heer Paul Wille (VLD). - Belangrijker is echter dat wij van in den beginne hebben aangevoeld dat de discussie toekomstgericht is en dat het ontwerp enkel en alleen als pijnlijk en onrechtvaardig zal worden aangevoeld door wie de realiteit van het Europees Verdrag van de rechten van de mens als een beperking of een bedreiging voor het eigen toekomstig gedrag beschouwt. Precies om die reden verwondert de stemverklaring van sommigen mij geenszins.

Eigenlijk ben ik ook nog tevreden over de gewijzigde redenering van de CD&V, omdat niet alleen het effect op het Vlaams Belang en zijn kiezers belangrijk is, maar ook de fundamentele uitgangspunten van het initiatief zelf dat zijn. Standvastig en vastberaden zal de VLD-fractie het ontwerp goedkeuren.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT). - Dit debat heeft ons nog meer dan voorheen gesterkt in de overtuiging dat deze wet noodzakelijk is. De verklaringen van de tegenstanders in de commissie en in de plenaire vergadering scherpen ons besef dat het gevaarlijk kan zijn om ondemocratische en racistische partijen die bovendien de mensenrechten schenden, toe te laten. Daarvan zijn we vandaag meer overtuigd dan ooit.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 32

Aanwezig: 58
Voor: 40
Tegen: 17
Onthoudingen: 1

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In alle rust wil ik met mijn onthouding namens mijn voltallige fractie een driedubbele verklaring geven voor ons stemgedrag en me tevens distantiëren van de andere tegenstemmers.

Ten eerste betreur ik het dat op geen enkele wijze werd rekening gehouden met de drie amendementen die CD&V, als grootste oppositiepartij, heeft ingediend. Wij kunnen niet akkoord gaan met de procedure die de meerderheid voorstelt. In dit verband wil ik in het bijzonder ons voorstel beklemtonen om in de Parlementaire Controlecommissie niet één derde, maar twee derden van de stemmen te vereisen om een zaak aanhangig te kunnen maken bij de Raad van State.

Wij willen een objectieve procedure die democratische waarborgen biedt, zodat er geen politieke spelletjes kunnen worden gespeeld en dergelijke verzoeken geen communautaire dimensie kunnen krijgen. Die twee derden van de stemmen zijn bij voorbeeld ook vereist om een aanvraag tot toetsing van de grondwettelijkheid voor het Arbitragehof te formuleren.

Ten tweede wil ik namens de hele CD&V-fractie bevestigen dat wij trouw blijven aan onze opvatting en ons stemgedrag van 1999. Mevrouw Vanlerberghe, het spreekt voor zich dat politieke partijen die de rechten en de plichten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en voor de bescherming van de fundamentele vrijheden vijandig gezind zijn, hiervoor moeten kunnen worden gestraft.

Ten derde volstaat het mijns inziens niet om te voorzien in een sanctie voor wie de wet of de rechten en de vrijheden niet eerbiedigt. CD&V is van oordeel dat extreemrechts met een betrouwbaar en goed beleid moet worden bestreden. Wie de wet maakt, moet ook het voorbeeld geven en ik vrees dat dit vandaag niet het geval is.