3-87

3-87

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Vandaag staat voor de derde maal een vraag om uitleg van mij op de agenda. Vorige week kon ik ze niet stellen, omdat ik in Rwanda was. Ik heb deze vraag nu omgezet in een schriftelijke vraag, omdat minister De Decker, die op mijn vraag zou antwoorden, niet kon aanwezig zijn. Ik verneem nu dat andere senatoren van een andere minister een schriftelijk antwoord kregen. Ik vraag dus ook zo vlug mogelijk een antwoord te krijgen, zoniet is het onderwerp van mijn vraag - het associatieakkoord met SyriŽ - uit de actualiteit verdwenen.

De voorzitter. - Ik begrijp het probleem. Minister De Decker is hier een hele tijd aanwezig geweest en stond ter beschikking. Ik begrijp dat u nu zo vlug mogelijk de tekst van het antwoord vraagt. Trekt u dan uw vraag in of vervalt ze zodra u het schriftelijk antwoord hebt ontvangen?

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Ik zal mijn conclusies trekken uit het antwoord dat ik ontvang, en eventueel een nieuwe vraag stellen. Ik ben al tevreden als ik snel een antwoord krijg.

De voorzitter. - Ik dank u voor uw soepelheid.