3-87

3-87

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het Forum voor de staatshervorming» (nr. 3-492)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Het Forum voor de staatshervorming was het paradepaardje van de regering-Verhofstadt II. Het moest gedaan zijn met het gebakkelei. Men zou als volwassen mensen oplossing zoeken voor een aantal institutionele problemen. Met het oog daarop werd een institutioneel forum in het vooruitzicht gesteld. Dat dreigt nu een monster van Loch Ness te worden. Iedereen spreekt erover, maar niemand ziet het.

Op 19 oktober had de openingsvergadering van dat Forum voor de staatshervorming plaats. Na afloop van die vergadering kon weinig concreets worden vernomen. Een nieuwe vergaderdatum werd niet vastgelegd, maar de vice-eerste minister zelf verklaarde in de pers dat drie weken later opnieuw een vergadering zou worden belegd. Daar zouden dan, op voorstel van hemzelf en van zijn collega Reynders, afspraken worden gemaakt over een vast vergadertempo en over de thema's die in het forum zouden worden behandeld.

Als we goed kunnen tellen, dan had de nieuwe vergadering rond 9 november moeten plaatsvinden. Behalve wat vage en tot niets verbindende verklaringen hebben we over het forum echter niets meer gehoord.

Waarom is het forum na 19 oktober niet meer samengekomen?

Wanneer wordt de volgende vergadering van het forum gepland? Welke agenda zal er worden behandeld?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De beste paradepaardjes mogen niet te snel van stal worden gehaald.

Minister Reynders en ikzelf hebben een aantal keren overleg gepleegd. In de loop van volgende week wordt een uitnodiging verstuurd voor de volgende vergadering van het forum.

Wat de samenstelling ervan betreft, moet er nog één element worden geregeld, met name de vertegenwoordiging van de Senaat in het forum. We denken daarvoor een oplossing te hebben gevonden.

We zullen ook een voorstel van agenda voorleggen. Tijdens de vergadering zullen we de werkwijze vastleggen voor de behandeling van de verschillende punten.

Als de uitnodigingen volgende week kunnen vertrekken, kan de vergadering in januari plaatshebben. Dat is later dan verwacht, maar de programmawet en de begroting hebben de tijdsbesteding wat overhoop gegooid.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik noteer dat de uitnodiging volgende week vertrekt en dat het forum in januari zal samenkomen.

De vice-eerste minister zegt dat paradepaardjes niet te vlug van stal moeten worden gehaald. Ik herinner eraan dat het voorstel al van juni 2003 dateert.