3-86

3-86

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Hulde aan de heer Jean-Marie Happart, voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

De voorzitter. - Ik stel voor hulde te brengen aan de heer Jean-Marie Happart die twee jaar het voorzitterschap van de Beneluxraad heeft waargenomen. Dat mandaat loopt morgen ten einde.

We zullen hem nog kunnen feliciteren op de receptie die voor die gelegenheid wordt aangeboden, maar ik wil in de plenaire vergadering wijzen op het uitzonderlijke werk dat werd gepresteerd.

De Benelux blijft model staan voor de samenwerking tussen staten en de parlementaire samenwerking maakt deel uit van dat succesverhaal.

Gefeliciteerd, mijnheer Happart, met dat hoogstaand parlementair werk. (Applaus)