3-870/1

3-870/1

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

20 OKTOBER 2004


Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire activiteiten van Iran

(Ingediend door de heer Alain Destexhe)


TOELICHTING


Aangezien Iran op zijn grondgebied beschikt over installaties voor de verrijking van uranium, moet het land elke twijfel over zijn nucleair programma wegnemen.

Alain DESTEXHE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. overwegende dat het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) in Iran installaties heeft ontdekt die bedoeld zijn om uranium te verrijken;

B. overwegende dat de onderzoeken van het IAEA bevestigen dat Iran binnenkort een grootschalige test voor de conversie van uranium plant, waarmee het land genoeg splijtstof zou verkrijgen om op termijn ten minste één kernbom te maken;

C. overwegende dat de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland die dreiging ernstig nemen;

D. herinnerend aan de resolutie door de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland midden september 2004 ingediend bij het IAEA, waarin Irak tot 25 november 2004 de tijd krijgt om te bewijzen dat het niet in het geheim aan een kernwapen werkt;

E. eraan herinnerend dat die resolutie bovendien ook het stopzetten eist van alle activiteiten van verrijking van uranium;

F. overwegende dat Iran beweert dat het kernprogramma uitsluitend bedoeld is voor burgerlijke doeleinden overeenkomstig het non-proliferatieverdrag;

G. overwegende dat Irak iedere onderbreking van zijn nucleaire activiteiten uitsluit,

vraagt de regering :

1. de Iraanse regering te verzoeken duidelijkheid te verschaffen over haar nucleaire activiteiten;

2. Iran te vragen inspecteurs van het IAEA op zijn grondgebied toe te laten, die iedere twijfel over het Iraanse nucleaire programma kunnen wegnemen;

3. bij het IAEA en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een vastberaden standpunt in te nemen opdat iedere twijfel over de aard van de nucleaire activiteiten van Iran wordt opgeheven.

6 oktober 2004.

Alain DESTEXHE.