3-77

3-77

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 12 OKTOBER 2004 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

De voorzitter. - Bij de Senaat is het dossier aanhangig van mevrouw Jihane Annane, senator-opvolgster voor het Franse kiescollege.

Het bureau is op 16 september j.l. bijeengekomen om de geloofsbrieven van mevrouw Annane te onderzoeken.

Ik stel U voor onmiddellijk het verslag van het Bureau te horen. (Instemming)

Dan verzoek ik de heer Hugo Vandenberghe, rapporteur, kennis te geven van het verslag van het Bureau.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V), rapporteur. - Het Bureau heeft kennis genomen van de brief van de heer Louis Michel van 13 september 2004, rechtstreeks verkozen senator voor de lijst nr. 3, MR, waarbij hij zijn mandaat verzaakt.

Het Bureau heeft vastgesteld dat de heer Alain Destexhe, tweede opvolger van deze lijst, zijn mandaat heeft verzaakt en werd aangewezen als gemeenschapssenator. Mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton, derde opvolgster, en de heer Jean-Marie Cheffert, achtste opvolger, werden als rechtstreeks verkozen senator aangesteld.

Het Bureau heeft tevens vastgesteld dat mevrouw Françoise Schepmans, eerste opvolgster, de heer Serge Kubla, vierde opvolger, de heer Lucas Ducarme, vijfde opvolger, de heer Richard Miller, zesde opvolger, en mevrouw Caroline Persoons, zevende opvolgster van lijst nr. 3 eveneens hun mandaat hebben verzaakt.

Derhalve is het Bureau overgegaan tot het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Jihane Annane, die op 5 juni 2003 door de Senaat werd aangewezen als negende opvolgster van lijst nr. 3. Hierbij werd vastgesteld dat zij nog steeds alle verkiesbaarheidsvereisten vervult.

Het Bureau heeft dan ook de eer U voor te stellen om mevrouw Jihane Annane als lid van de Senaat toe te laten.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Ik heet de nieuwe senatoren natuurlijk van harte welkom, maar wil toch even stilstaan bij de absurde situatie waartoe ons democratisch kiessysteem leidt. De MR-fractie is reeds aan haar negende opvolger toe. Als er nog iemand wegvalt, gaan we naar verkiezingen voor het Franstalig kiescollege. Hoeveel senatoren zijn nog rechtstreeks verkozen?

De voorzitter. - Hierover moet inderdaad nagedacht worden. Bij de verkiezingen voor de verschillende parlementen is het bijna belangrijker geworden om kandidaat-opvolger te zijn dan effectief kandidaat.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen.

-Mevrouw Jihane Annane legt de grondwettelijke eed af in het Frans en in het Nederlands.

De voorzitter. - Ik geef mevrouw Jihane Annane akte van haar eedaflegging en verklaar haar aangesteld in haar functie van senator. (Algemeen applaus)