Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-23

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-1279 van de heer Ceder d.d. 3 augustus 2004 (N.) :
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers (NIOOO). ≠ Rusthuizen. ≠ FinanciŽle toestand.

Tot op heden hangen drie rusthuizen af van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (NIOOO), namelijk :

1. Het Nationaal Instituut voor invaliden, ook bekend als het ę Nekkersgatkasteel Ľ

Achille Reisdorfflaan 36
1180 Brussel

2. De Residentie Koning Albert

Keperenberg 36
1710 Dilbeek

3. Het Rusthuis van Seny

Place du Baty 26
4557 Tinlot Seny

Voor elk rusthuis kreeg ik graag van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen telkenmale wat de werkingsjaren 2001, 2002 en 2003 betreft :

Hoe werd de balans afgesloten ?

Welk was het resultaat van de exploitatiekosten ?

Welke zijn de bedragen van de financiŽle reserves in de jaarbalans ?

Welke zijn de uitstaande schulden op korte en op lange termijn in de jaarbalans ?

Hoe verloopt de ratio inkomsten/uitgaven ?