Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-23

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1278 van de heer Ceder d.d. 3 augustus 2004 (N.) :
Guantanamo Bay (Cuba). Gevangenen met Belgische nationaliteit.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1276 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1371).