Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-19

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Financiën

Vraag nr. 3-641 van de heer Ceder d.d. 3 februari 2004 (N.) :
Regie der Gebouwen. ­ Ter beschikking stellen van gebouwen en infrastructuur aan private organismen.

De Regie der Gebouwen zorgt voor de huisvesting van verschillende federale departementen. Dit omvat de bouw en het onderhoud van voldoende, goed ingerichte en functionele gebouwen, die borg staan voor een goede dienstverlening aan de burger.

Daarnaast voert de Regie der Gebouwen ook de verbintenissen uit die de federale Staat heeft aangegaan met internationale instellingen.

Is de Regie der Gebouwen ook bevoegd om infrastructuur/gebouwen ter beschikking te stellen aan private organismen die niets met de werking van de Belgische Staat te maken hebben ?

Zo ja, over hoeveel gebouwen gaat het dan ?

Aan welke privé-organismen werden zij ter beschikking gesteld, en tegen welke voorwaarden ?

Welke waarde vertegenwoordigen deze gebouwen in het patrimonium van de Regie der Gebouwen ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. De statutaire opdracht van de Regie der Gebouwen zit vervat in het artikel 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen (Belgisch Staatsblad van 27 mei 1971).

Dit artikel stelt onder meer dat de Regie in de uitvoering van haar opdracht (onder meer) de « onroerende goederen in huur geeft en neemt en alle verrichtingen doet die betrekking hebben op het doel dat zij nastreeft of die van aard zijn de verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken ».

Deze zeer algemene bepaling werd ingeperkt door de inlassing van een aantal nieuwe leden in het artikel 2, door het artikel 36 van de wet van 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999), stellende :

« De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, aan de Regie toestemming verlenen om gebouwen eigendom van de Staat en beheerd door de Regie, een andere bestemming te geven dan de huisvesting van (Staats)diensten ».

« Die toestemming wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden verleend. De bestemming moet materieel aan het gebouw zijn aangepast en het algemeen belang ten goede komen. »

« Het koninklijk besluit bepaalt de investeringen waartoe de Regie wordt gemachtigd en de bezettingsvoorwaarden. »

De Regie was en is sinds de inwerkingtreding van voormelde bepalingen op 5 februari 1999 (tien dagen na de publicatie ervan) onder bepaalde voorwaarden wel degelijk bevoegd om infrastructuur/gebouwen ter beschikking te stellen aan private organismen.

Na de wijziging door de voormelde wet van 15 januari 1999, werden sindsdien geen terbeschikkingstellingen aan private organismen gedaan via een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. In een aantal gevallen werden wel goederen ter beschikking gesteld ten precaire titel (en dus binnen de kortste termijn herroepbaar).

2. De lijst van de gebouwen en de privé-organismen aan wie zij ter beschikking werden gesteld, is toegevoegd.

3. De voorwaarden van de terbeschikkingstellingen zijn normaliter analoog met het gemeen huurrecht; dat betekent grosso modo enerzijds een gelijksoortige verdeling van de kosten en lasten tussen de Staat en degene aan wie het goed ter beschikking werd gesteld en anderzijds de betaling van een normale bezettingsvergoeding. De uitzonderlijke gevallen waarin de terbeschikkingstelling om historische redenen om niets gebeurt, werden als zodanig vermeld in de lijst waarvan hoger sprake.

4. De waarde van deze gebouwen in het patrimonium beheerd door de Regie der Gebouwen is niet nauwkeurig te becijferen maar vertegenwoordigt in ieder geval slechts een minieme fractie in het geheel.

Regie der Gebouwen Dienst patrimoniumbeheer Brussel

Code postal
­
Postcode
Commune ­ Gemeente Adresse ­ Adres Nº ­ Nr. Organisme privé ­ Privaat organisme Indemnité locative
­
Bezettingsvergoeding
1000 Bruxelles. ­ Brussel Coudenberg 5 Consistoire de l'Église protestante de Belgique 0,0
1040 Bruxelles. ­ Brussel Jubelpark ­ Autoworld
Parc du Cinquantenaire 11
1000 Bruxelles
59 285,80
1040 Bruxelles. ­ Brussel Jubelpark ­ Communauté musulmane 0,0
1000 Bruxelles. ­ Brussel Magdalenasteenweg ­ Ass. des pères de l'ASSOM
Rue Duquesnoy 65
1000 Bruxelles
389,81
1210 Bruxelles. ­ Brussel Middaglijnstraat 10 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Belliardstraat 51-53
1040 Brussel
Voor VZW Nationale Vrouwenraad
255 956,12
1000 Bruxelles. ­ Brussel Miniemenstraat 19 Consistoire israélite de Belgique 0,0
1000 Bruxelles. ­ Brussel Museumplein ­ SA Interparking
(Ex Centre 58)
Rue de l'Évêque 1
1000 Brussel
119 901,05
1050 Bruxelles. ­ Brussel Washingtonstraat 40 Maison des Associations internationales
Washington (rue de) 40
1050 Brussel
164 187,12
1040 Bruxelles. ­ Brussel Wetstraat 155 Théâtre du Résidence Palace (ASBL du)
Rue de la Loi 155
1040 Brussel
12 510,52
1000 Bruxelles. ­ Brussel Zavelstraat 20 Centre belge de la bande dessinée
Rue des Sables 20 à 22
1000 Brussel
108 354,31
1000 Bruxelles. ­ Brussel Zinnerstraat 3 Zinner NV
Zinnerstraat 1
1000 Brussel
151 079,96

Regie der Gebouwen Dienst patrimoniumbeheer Vlaanderen

Code postal
­
Postcode
Commune ­ Gemeente Adresse ­ Adres Nº ­ Nr. Organisme privé ­ Privaat organisme Indemnité locative
­
Bezettingsvergoeding
2030 Antwerpen Kambalastraat 27 Mobov
Clementinastraat 60
2018 Antwerpen
297,47
2321 Hoogstraten Amsterdamstraat 42 De Rijke
Op- en overslag
Amsterdamstraat 30
2321 Hoogstraten
5 949,44
2321 Hoogstraten Amsterdamstraat 42 Benego
Amsterdamstraat 40
2321 Hoogstraten
3 375,53
9280 Lebbeke Astridplein 7 Kind & Preventie VZW
Peperstraat 10 2
9000 Gent
4 872,94
3631 Maasmechelen Autosnelweg E314 ­ TCH
RJEJ Van Der Beek
Schoorstraat 1 1
3631 Maasmechelen
8 866,10
8400 Oostende Natiënkaai 9 Holyman Sally ltd
Fenton Michael
Natiënkaai 5
8400 Oostende
44 754,25

Regie der Gebouwen Dienst patrimoniumbeheer Wallonië

Code postal
­
Postcode
Commune ­ Gemeente Adresse ­ Adres Nº ­ Nr. Organisme privé ­ Privaat organisme Indemnité locative
­
Bezettingsvergoeding
6706 Arlon Autor. Arlon Luxembourg ­ Beyer Belgium SA
Frontière Autoroute E25
6706 Arlon
3 259,72
6706 Arlon Autor. Arlon Luxembourg ­ Arthur Welter Belgium SA
Schadeck 32
6717 Attert
2 560,17
5574 Beauraing Rue du Tombois 2 CFP Pondromois
Rue du Tombois 2
5574 Beauraing
11 450,00
4000 Liège Rue de l'Évêché 25 Évêché Liège 0,00
6987 Rendeux Rue de la Roche 16 ASBL Syndicat d'initiative
De Rendeux-Hodister
Rue de la Noblesse 3
6987 Rendeux
0,00
6987 Rendeux Rue de la Roche 16 ASBL Action catholique rurale des femmes
Route de la Roche 8
6987 Rendeux
3 392,76
7500 Tournai Place de l'Évêché 1 Évêché Tournai 0,00
4600 Visé Autoroute E25 ­ SPRL Mossay-Migeal
Woopy Snack
Quai de la Vesdre 27
4800 Verviers
3 228,63