3-816/1

3-816/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

16 JULI 2004


Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen

(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 3-82/12.